Przeznaczenie:

Rozdzielacze do mąki TGm asymetryczne kąt 30o i symetryczne kąt 60o oraz do ziarna TGz asymetryczne kąt 50o i symetryczne kąt 100o stosowane są w instalacjach transportu grawitacyjnego do kierowania strumieniem mąki i ziarna.

Wykonanie:

Wykonane są w zakresie średnic wewnętrznych 100, 125, 160, 200, 250 mm i składają się z korpusu, płyty, dźwigni wlotu i dwóch wylotów. Wykonane są z blachy St0S i są sterowane ręcznie. Powierzchnie zewnętrzne są miniowane i malowane farbą powierchniową.

dział techniczny
PREMO - WROCŁAW
ul. Długa 11/13

53-657 Wrocław

tel. (+48 71) 355 38 63,
fax (+48 71) 355 65 30

premo@premo-wroclaw.pl ';