Opis:

Systemy transportu grawitacyjnego materiałów sypkich służą do pionowego lub skośnego przemieszczania produktu pod własnym ciężarem. Oferujemy zarówno kompletne systemy jak pojedyńcze ich elementy takie jak rozdzielacze, zwrotnice, trójniki, rury inspekcyjne, zasuwy, przepustnice itp. Wszystkie elementy są produkcji niemieckiej firmy NORO, której jesteśmy przedstawicielami w Polsce.Wykonanie
:

Typoszereg sieci transportu grawitacyjnego firmy NORO wykonany jest dla średnic wewnętrznych od 80 do 600mm. Elementy wykonywane są zarówno ze stali malowanej proszkowo (standardowa grubość 1, 2, 3 mm) jak i ze stali ocynkowanej grubości 1 i 2 mm. Oprócz wersji standardowych możliwe są także wykonania specjalne, jak na przykład wykonanie w standardzie zgodnym z dyrektywą UE ATEX dotyczącą wykonania urządzeń działających w atmosferze zagrożonej wybuchem.

dział techniczny
PREMO - WROCŁAW
ul. Długa 11/13

53-657 Wrocław

tel. (+48 71) 355 38 63,
fax (+48 71) 355 65 30

premo@premo-wroclaw.pl ';