Przeznaczenie:

Workownica ręczna przeznaczona jest do napełniania worków mąką, otrębami lub innymi produktami sypkimi. Stosuje się ją w obiektach przemysłu zbożowo-młynarskiego, paszowego i innych. Urządzenie jest wykonane jako odlew aluminiowy.

Sposób użycia:

W celu napełnienia worka danym produktem należy założyć worek na obwód korpusu, przymocować pasem i zaciągnąć klamrą. Następnie przy pomocy dźwigni obrócić klapę, która pozwoli na przemieszczanie się produktu do worka. Po napełnieniu worka należy zamknąć dopływ produktu przy pomocy tej samej dźwigni i zdjąć worek.

dział techniczny
PREMO - WROCŁAW
ul. Długa 11/13

53-657 Wrocław

tel. (+48 71) 355 38 63,
fax (+48 71) 355 65 30

premo@premo-wroclaw.pl ';